Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a määruse nr 66 "Eraüldhariduskooli toetus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 28

Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a määruse nr 66 "Eraüldhariduskooli toetus" muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 155

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 22 lõiget 4 ja § 222 lõiget 1.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 16. mai 2019. a määrust nr 66 "Eraüldhariduskooli toetus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 6 järgmiselt:
"6) toetatav õpilane, kelle kohta taotletakse käesoleva määruse paragrahv 4 lõike 11 kohast toetust, on koolivälise nõustamismeeskonna otsusega määratud toimetuleku- või hooldusõppele ja kool pakub talle vajalikke hoiu-, tugi- ja rehabilitatsiooniteenuseid.";
  2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
"(11) Erakooli pidajale (välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 4 alusel toetust saav erakooli pidaja) antakse põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku- või hooldusõppe kohast õpet vajava toetatava õpilase kohta kalendrikuu eest toetust kuuekordses riigi tegevuskulutoetuse määras.".

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json