Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 30

Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määruse nr 110 "Asumiseltsi toetus" muutmine

Vastu võetud 07.10.2021 nr 157

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 10. septembri 2020. a määrust nr 110 "Asumiseltsi toetus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 7 muudetakse ja selles asendatakse protsent "50%" sõnaga "osa";
  2) määruse paragrahvi 11 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse summa ja toetuse kasutamise tingimuste kinnitamisele saatmisest Tartu linnaportaalis teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;".

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json