Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Rakvere valla 2022-2025. aasta eelarvestrateegia kehtestamine

Rakvere valla 2022-2025. aasta eelarvestrateegia kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 12.10.2021, 44

  Rakvere valla 2022-2025. aasta eelarvestrateegia kehtestamine

  Vastu võetud 06.10.2021 nr 97

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Rakvere Vallavolikogu 02.11.2018 määrusega nr 30 kehtestatud "Rakvere valla finantsjuhtimise kord" § 2 ja § 3 sätestatu alusel.

  § 1.   Kehtestada Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Peep Vassiljev
  Volikogu esimees

  Lisa  Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json