Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018

Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 - 2018 - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2014, 22

  Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018

  Vastu võetud 30.10.2014 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Otepää valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2018 võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Raidal
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

  /otsingu_soovitused.json