Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2015. aastaks

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2014, 28

Maamaksumäärade kehtestamine 2015. aastaks

Vastu võetud 05.11.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse “Maamaksuseadus” § 5 lg 1 ja § 11 ja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 36 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Saarde valla haldusterritooriumil 2015. aastaks.

§ 2.  Maamaksumäärad

 (1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,5% maa maksustamishinnast aastas.

 (2) Kehtestada maamaksumääraks 2,4% maa maksustamishinnast aastas, v.a. käesoleva määruse § 2 p 1 sätestatud juhul.

§ 3.  Maksuvabastuse rakendamata jätmine

  Mitte rakendada Maamaksuseaduse § 11 lõigetes 5 ja 6 täiendavat maamaksu vabastust.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Maamaksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest.

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015. a.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json