HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Puiga Lasteaed Siilike arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Puiga Lasteaed Siilike arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2020, 3

Puiga Lasteaed Siilike arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Vastu võetud 03.11.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja lg 4, Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 77 lg 8 ja Võru Vallavolikogu 13.02.2019 määruse nr 62 „Arengukavade koostamise kord“ § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Puiga Lasteaed Siilike arengukava aastateks 2021-2026 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Puiga Lasteaed Siilike direktoril avalikustada arengukava lasteaia veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2021.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Puiga Lasteaed Siilike arengukava aastateks 2021-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json