ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 45

  Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Vastu võetud 13.04.2012 nr 7

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1 ja § 37 lg 5 p 2, „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 4 lg 1, lg 11 ja lg 2 ning Kullamaa valla põhimääruse § 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kullamaa Vallavolikogu 26. 03. 2012 määrusega nr 19M vastu võetud Kullamaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.

  § 3.   Määrus jõustub 01.05.2012.

  Einar Pärnpuu
  Volikogu esimees

  Lisa ÜVK arendamise kava aastateks 2012-2024

  /otsingu_soovitused.json