Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastal

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2012, 54

Sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastal

Vastu võetud 29.11.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, Kambja Vallavolikogu 29.11.2012 määruse nr 41 "Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" § 1 lg 2 ning Kambja Vallavolikogu 24.11.2011 määruse nr 28 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“ § 2 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrad 2013. aastal


  2013. aastal on sotsiaaltoetuste määrad:
  1) sünnitoetus 190 eurot;
  2) lapse aastaseks saamise toetus 130 eurot;
  3) alushariduse toetus 65 eurot;
  4) kooliminekutoetus 65 eurot;
  5) kooli lõpetamise toetus 65 eurot;
  6) üliõpilastoetus kuni 30 eurot kuus;
  7) eakate inimeste sünnipäevatoetus 30 eurot;
  8) Tšernobõli veterani toetus 25 eurot kuus;
  9) sõjaveterani toetus 95 eurot;
  10) eakate küttetoetus 30 eurot;
  11) matusetoetus 95 eurot;
  12) täiendav kütusetoetus kuni 65 eurot;
  13) hooldajatoetuse määr 25 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. aastal.

Irma Drenkhan
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json