PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Tõlliste valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 56

Tõlliste valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 17.07.2006 nr 9

Võttes aluses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 24 lg 3 ja Tõlliste Vallavolikogu 26.05.2004 määrusega nr 7 kinnitatud “Ehitusmääruse” (KO 2004, 165, 1589) p 17.7, Tõlliste Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Tõlliste valla üldplaneering vastavalt lisale.

2. Määrus jõustub 20. juulil 2006. a.

Olev Tammela
Volikogu esimees

Lisa on kättesaadav Tõlliste Vallavalitsuses ja Tõlliste valla veebilehel www.tolliste.ee

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json