ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 58

Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 16.09.2004 nr 14

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 3 lg 3, § 5 lg 21 ja § 8 lg 4, Tõlliste Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri vastavalt lisale 1.

2. Kinnitada Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tõlliste Vallavolikogu 10.07.1997. a. määrus nr 9 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine”.

4. Määrus jõustub 20. septembril 2004. a.

Martin Maask
Volikogu esimees

Lisa 1 Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Lisa 2 Tõlliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri