Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine

Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine - sisukord
  Väljaandja:Vihula Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.05.2009
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 75

  Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine

  Vastu võetud 28.04.2009 nr 1

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 4 p 1 ja § 22 lg 2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrusega nr 251 kinnitatud „Aadressiandmete süsteem“, Kohanimeseaduse § 4, § 5, § 6 , Vihula Vallavolikogu 16.veebruari 2005 määruse nr 59 „Kohanimeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine“, Vihula Vallavolikogu 14.jaanuari 2004 otsuse nr 178 „Kohalike maanteede ja tänavate inventariseerimisnimekirja kinnitamine“ alusel.

  § 1.  Anda Vihula vallas asuvatele tänavatele vastavalt lisatud asendiplaanidele järgmised nimed:

   (1) Võsu alevikus – Rakvere tee, Spordi põik, Lääne põik ja Kungla tänav;

   (2) Käsmu külas - Neeme tee, Koidu tänav ja Allika põik;

   (3) Vainupea külas – Padaaia tee ja Kalda tee;

   (4) Vergi külas – Ööbiku tee, Kooli tee, Tihase tee, Sadama tee ja Võsu tee;

   (5) Mustoja külas – Saare tee ja Kuuse tee;

   (6) Karepa külas – Neeme tee ja Rahvamaja tee.

  § 2.  Määrus jõustub 04.mail 2009.

  Madis Praks
  Vallavanem

  Enna Tiidemann
  Vallasekretär

  Lisa 1 Võsu alevik, Rakvere tee

  Lisa 2 Võsu alevik, Spordi põik

  Lisa 3 Võsu alevik, Lääne põik

  Lisa 4 Võsu alevik, Kungla tänav

  Lisa 5 Käsmu küla, Neeme tee

  Lisa 6 Käsmu küla, Koidu tänav

  Lisa 7 Käsmu küla, Allika põik

  Lisa 8 Vainupea küla, Padaaia tee

  Lisa 9 Vainupea küla, Kalda tee

  Lisa 10 Vergi küla, Ööbiku tee

  Lisa 11 Vergi küla, Kooli tee

  Lisa 12 Vergi küla, Tihase tee

  Lisa 13 Vergi küla, Sadama tee

  Lisa 14 Vergi küla, Võsu tee

  Lisa 15 Mustoja küla, Saare tee

  Lisa 16 Mustoja küla, Kuuse tee

  Lisa 17 Karepa küla, Neeme tee

  Lisa 18 Karepa küla, Rahvamaja tee