HaridusKool

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 99

Ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 27.09.2004 nr 47

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 2, Vabariigi Valitsuse 05. augusti 2004.a. määruse nr 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus», Jõelähtme Vallavolikogu


määrab:


1. Määrata Vabariigi Valitsuse 05. augusti 2004.a. määrusega nr. 265 «Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus» «õppeasutustele või kohalikule omavalitsusüksusele» pandud ülesannete täitjateks Jõelähtme valla õppeasutused.


2. Määrus jõustub teatavakstegemisest.

Tiit Kollo
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json