Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord Võru vallas

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2013, 100

Kohanime määramise kord Võru vallas

Vastu võetud 11.05.2003 nr 13

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohanime määramise kord sätestab ametlike kohanimede määramise, muutmise ja tühistamise Võru vallas kohanimeseaduse alusel.

  (2) Ametlik kohanimi määratakse kohanimeseaduses sätestatud nimekohustuslikele kohtadele.

  (3) Ametliku kohanime võib määrata ka muule seaduses nimetamata kohale, kui koha eristamine on vajalik Võru valla omavalitsusorganitele nende tegevuses. Sellised väikekohad on vallaplaneerimise territoriaalüksused ja mitteaadressikohad.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Vallavolikogu määrab oma otsusega kohanime vallaplaneerimise territoriaalüksusele, mille nimi määratakse planeerimisprojektide koosseisus.

  (2) Vallavalitsus määrab oma korraldusega kohanime:
  1) maaregistrisse kantavale katastriüksusele, kui sellel on väljaspool tänavavõrku paiknevaid aadressi vajavaid objekte;
  2) tänavale ja selle analoogile (tee, maantee, puistee, allee, põik, väljak, plats jne) ja muule aadressis kasutatavale väikekohale (edaspidi aadressikoht);
  3) ühissõidukipeatusele, mis ei ole kasutusel aadressikohana.

  (3) Vallavalitsus määrab ja kinnitab aadressikoha nime koos majanumbriga ehitisele või muule asukoha osutust vajavel objektile.

  (4) Ametliku kohanime muutmine ja tühistamine toimub samas korras nagu selle määramine.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Vallaelanikel või teistel asjast huvitatud isikutel ning ametiisikutel ja juriidilistel isikutel on õigusteha ettepanekuid ametliku kohanime määramiseks.

  (2) Ettepanek esitatakse avaldusena vallavalitsusele. Avalduse põhjenatuse korral suunab vallavalitsus selle kohanime ettevalmistamiseks vallavalitsuse maanõunikule. Avalduse rahuldamata jätmise korral informeeritakse avaldajat põhjustest kirjalikult.

  (3) Eraomandis olevale maaregistri katastriüksusele ja sellel paiknevale kohale nimemääramisel küsitakse omaniku arvamust.

  (4) Planeeringust tulenevale uuele, aadressis kasutatavale väikekohale määratakse kohanimi pärast planeeringu kehtestamist.

§ 4.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise korralduse avalikustamine toimub seaduses ja Võru valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Võru valla territooriumil asuvate kohtade nimistut peab vallavalitsus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.juulil 2003.a.

Priit Süüden
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json