Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2014. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2014, 12

Võru linna 2014. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 10.12.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 ja "Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus" § 26 lg 3 alusel.

Võtta vastu Võru linna 2014. aasta lisaeelarve:
1) koondeelarve (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve (lisa 4).

Anneli Ott
Volikogu esimees

Lisad 1-4 

/otsingu_soovitused.json