Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 3 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2017, 5

Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 3 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 30.11.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36, haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2, avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 33.1. alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Muuta Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 3 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend“ § 17 lõiget 5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „(5) Kui ametiasutuses töötava ametniku või töötaja ametist vabastamine toimub seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega, makstakse teenistujale üksnes avaliku teenistuse seadusest ja töölepingu seadusest tulenevaid koondamisega seotud hüvitisi. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-ga 54³ ettenähtud täiendavaid hüvitisi ametist vabastamisel ei maksta.“

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json