Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ heakskiitmine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 4

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ heakskiitmine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1 ja § 704 lõike 2 alusel ning arvestades sama seaduse § 374 lõiget 6.

§ 1.   Pärnu maakonna arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heakskiitmine

  Kiita heaks Pärnu maakonna arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Arengustrateegia avaldamine

  Avaldada paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia Saarde valla veebilehel.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+“

/otsingu_soovitused.json