Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saarde valla jäätmekava 2018-2023

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 5

Saarde valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 28.11.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu Saarde valla jäätmekava 2018–2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 17. veebruari 2016.a määrus nr 2 „Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021“ (RT IV, 23.02.2016, 19).

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Saarde valla jäätmekava 2018–2023

/otsingu_soovitused.json