HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 6

Lasteaiaõpetajate palga alammäära kehtestamine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 33
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 06. veebruari 2015.a. määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel.

§ 1.   Rakendusala

  Määrusega kehtestatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär.

§ 2.   Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär

  Saarde Vallavalitsuse hallatavas koolieelses lasteasutuses töötava lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 14. detsembri2017.a. määrus nr 14 „Lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine“ ( RT IV, 29.12.2017, 33).

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.a.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json