HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lasteaedade teeninduspiirkonna kinnitamine

Lasteaedade teeninduspiirkonna kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 9

Lasteaedade teeninduspiirkonna kinnitamine

Vastu võetud 28.11.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonna kinnitamine

  Kinnitada Saarde Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks Saarde valla haldusterritoorium.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json