Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 10

Maamaksumäärade kehtestamine 2019. aastaks

Vastu võetud 28.11.2018 nr 36
; rakendatakse alates 01.01.2019.a.

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes Saarde valla haldusterritooriumil 2019. aastaks.

§ 2.   Maamaksumäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,5 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, v.a. käesoleva määruse § 2 punktis 1 sätestatud juhul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Maamaksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json