SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine

Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 17

  Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine

  Vastu võetud 29.11.2018 nr 42

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ alusel.

  § 1.   Kinnitada volikogu määrusest tulenevad sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrad ja piirsummad 2019. aastaks järgmiselt:

   
    1) sünnitoetus 500 eurot;
    2) matusetoetus 200 eurot;
    3) eaka sünnipäevatoetuse kinkekaardi väärtus 15 eurot;
    4) ranitsatoetus 150 eurot;
    5) Tsernobõli katastroofi likvideerimisel osalenu toetus 40 eurot;
    6) ühekordne sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks kuni 200 eurot;
    7) täiskasvanud raske puudega isiku hooldaja toetus 30 eurot;
    8) täiskasvanud sügava puudega isiku hooldaja toetus 40 eurot;
    9) raske puudega lapse hooldajatoetus 50 eurot;
    10) sügava puudega lapse hooldajatoetus 70 eurot.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 määrus nr 8 „Sotsiaalhoolekandelise abi korras makstavate toetuste määrade kehtestamine“.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

  Riho Kutsar
  vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json