Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 32

Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 129 715 eurot, põhitegevuse kulud summas 195 046 eurot, investeerimistegevus summas 71 449 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Kapitalirendilepingu sõlmimine

  Lubada vallavalitsusel sõlmida kapitalirendileping kompaktlaaduri AVANT 50 Optidrive koos lisaseadmetega liisimiseks.

§ 3.   Piirmäära kehtestamine

  Vallavalitsusel on õigus võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil sildfinantseerimislaenu kuni 400 000 eurot toetuste tagasimaksete laekumiseni.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2018. aasta II lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json