HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2018, 34

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 29.11.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse kohta kuus.

§ 2.   Osalustasu suurus ja maksmine

  (1) Osalustasu suurus on 20 eurot kuus.

  (2) Osalustasu ei võeta koolieelse lasteasutuse kollektiivpuhkuse ajal.

  (3) Lapsevanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Väike-Maarja vald ja kellel käib Väike-Maarja valla koolieelsetes lasteasutustes üheaegselt kolm või enam last, on vabastatud kolmanda ja iga järgneva lapse eest osalustasu maksmisest.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 28.01.2016 määrus nr 1 „Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ ja Rakke Vallavolikogu 30.12.2014 määrus nr 17 „Lapsevanema osalustasu kehtestamine Rakke lasteaias Leevike“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json