Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2019, 9

Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 05.12.2019 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulud summas 100 578 eurot, põhitegevuse kulud summas 73 718 eurot, investeerimistegevus summas 313 595 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2019. aasta II lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json