EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Munitsipaalomandis oleva maakasutamise tasu määramise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Munitsipaalomandis oleva maakasutamise tasu määramise kord - sisukord
Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2023, 2

Munitsipaalomandis oleva maakasutamise tasu määramise kord

Vastu võetud 28.11.2023 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, Rae Vallavolikogu 12.04.2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ § 44 lõike 2 punkti 2, § 78 lõike 1 ja § 83 lõike 2 ja lõike 8 punkti 1, Rae Vallavolikogu 15.11.2022 määruse nr 14 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“ § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu määramise kord (edaspidi kord) reguleerib maa kasutamise tasu määramise aluseid ja korda juhul, kui maad kasutatakse reklaami paigaldamiseks.

  (2) Korda kohaldatakse ka sellisel juhul, kui munitsipaalomandis olevat maad kasutatakse osutus- ja suunaviitade paigaldamiseks ja selliseid viitasid ei käsitata reklaamina.

§ 2.   Kasutustasu

  (1) Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu reklaami paigaldamisel (edaspidi kasutustasu) suuruseks on 6 eurot iga reklaami rajatise ehitisealuse pinna ruutmeetri eest.

  (2) Ehitisealuse pinnana arvutatakse pindala, mis moodustub ehitise pealtvaates maapinnale (projektsioon maapinnale), millele lisatakse 1 meeter ehitise projektsiooni piirist.

  (3) Kui ehitis on ebakorrapärase kujuga, arvutatakse ehitisealune pind selle ristküliku pindala järgi mis tekib, kui ehitise projektsioon asetada ristkülikusse.

  (4) Kasutustasu minimaalne suurus on 25 eurot.

  (5) Kasutustasu arvestatakse kuudes. Kui reklaam paigaldatakse munitsipaalomandis olevale maale lühemaks perioodiks või kuu keskel, loetakse kasutustasu arvutamise perioodiks üks kuu.

  (6) Kasutustasu kohta esitab Rae Vallavalitsus reklaami paigaldajale arve ning see ei vabasta reklaami paigaldajat reklaamimaksu tasumisest.

§ 3.   Menetlus

  Kasutustasu suuruse arvutab Rae Vallavalitsuse ehitusamet reklaami paigaldamiseks esitatud loa andmete alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist arvutatud maa kasutamise tasu arvutatakse ümber alates 01.01.2024.

  (2) Käesolev määrus jõustub 01.01.2024.

  (3) Tunnistada Rae Vallavalitsuse 27.09.2022 määrus nr 22 „Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu määramise kord“ kehtetuks.

Madis Sarik
vallavanem

Meeli Vaarik
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json