Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2023, 3

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“ muutmine

Vastu võetud 04.12.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 24.09.2020 määruse nr 82 „Pädevuse delegeerimine“, Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” alusel:

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“ § 2 lõike 2 punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:
2) sisseastuja kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust, kui rahvastikuregistri andmetel nende elukoha aadress ühtib sisseastuja elukoha aadressiga;

§ 2.   Muuta Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 määruse nr 4 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“ § 2 lõiget 4 ja sõnastada see järgmiselt:
(4) Kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule ka tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega. Komisjonil on õigus eelistada neid:
1) kelle registrikanne on tehtud enne algava õppeaasta 1. jaanuari;
2) kelle registrikanne on varasem.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Ene Rink
linnasekretär

Madis Timpson
linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json