Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 „Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine“ muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 12.12.2023, 7

Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 „Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine“ muutmine

Vastu võetud 30.11.2023 nr 8

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3, 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Kinnitada Vinni valla tegevus- ja investeeringute kava aastateks 2024-2027 (lisa 1)

§ 2.   Kinnitada Vinni valla eelarvestrateegia 2024-2027 (lisa 2)

§ 3.   Teha Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruses nr 1 "Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" järgmised muudatused:

  (1) Muuta Vinni valla arengukava 2019-2030 punkti 5 lisa 1 ja asendada see käesoleva määruse lisaga 1.

  (2) Asendada lisa 2 käesoleva määruse lisaga 2.

Evelin Poolamets
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevuskava 2024-2027

Lisa 2  Eelarvestrateegia

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json