Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2016, 9

Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 11.01.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:


“(3) Määruse paragrahvis 2 sätestatud tingimust, mille kohaselt võimaldatakse esmalt koht lastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga 31. detsembri seisuga, rakendatakse alates 30. detsembrist 2016.a.”

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Õnnela Vaarik
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json