Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Koha-aadresside määramine

Koha-aadresside määramine - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2017, 2

  Koha-aadresside määramine

  Vastu võetud 09.01.2017 nr 1

  Määrus kehtestatakse “Ruumiandmete seaduse” § 54 lõike 1 ja Jõgeva Vallavolikogu 12. detsembri 2011. a otsuse nr 47 “Pädevuse delegeerimine” alusel.

  § 1.  Määrata Jõgeva valla kohalike teede nimed vastavalt lisale.

  § 2.  Jõgeva Vallavalitsuse 10. novembri 2014. a määrus nr 6 „Kohanimede määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kurg
  Vallavanem

  Ülle Sihver
  Vallasekretär

  Lisa Jõgeva valla kohalike teede nimed