Teksti suurus:

Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määruse nr 13 muutmine

Väljaandja:Paide Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2017, 10

Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määruse nr 13 muutmine

Vastu võetud 09.01.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määrust nr 13 "Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord"muudetakse järgmiselt:


1) § 3 pealkirjast jäetakse välja kirje «ja lepingu sõlmimine».


2) § 3 lõikes 1 asendatakse kirje "sõlmib direktor lapsevanemaga koha kasutamise lepingu" kirjega "vormistab direktor lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab sellest lapsevanemat".


3) § 3 lõikes 2 asendatakse kirje "lepingus kokkulepitud" kirjega "lasteaia kodukorras sätestatud".

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Siret Pihelgas
Linnapea

Karin Tenisson-Alev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json