Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2017, 20

Võru linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 11.01.2017 nr 1
jõustumine 18.01.2017

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.   Võru linna 2017. aasta eelarve

  Võru linna 2017. aasta eelarve võtta vastu järgmises vormingus:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) põhitegevuse tulude eelarve tululiikide lõikes (lisa 2);
  3) põhitegevuse kulude eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 3);
  4) investeerimistegevuse eelarve asutuste ja osakondade lõikes (lisa 4).

§ 2.   Reservfond

  Kinnitada valitsuse reservfond summas 105 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 18. jaanuaril.

Andres Visnapuu
volikogu esimees

Lisad 1-4 

/otsingu_soovitused.json