Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

"Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine

"Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2018, 1

"Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 10.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 51 alusel.

§ 1.  Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni - „Tallinna raamatu" kolleegiumi tegevus ning peatada sarjas „Tallinna raamat" raamatute välja andmine.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 2013 määrus nr 168 „„Tallinna raamatu" kolleegiumi põhimäärus".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär