HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Keila linna munitsipaallasteasutuste õpetajate töötasude alammäär

Keila linna munitsipaallasteasutuste õpetajate töötasude alammäär - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2018, 4

Keila linna munitsipaallasteasutuste õpetajate töötasude alammäär

Vastu võetud 12.01.2018 nr 1
, rakendatatakse 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 2, Keila Linnavolikogu 28. juuni 2016 määruse nr 15 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasumäärade kinnitamise delegeerimine“ § 1 ja § 2, Keila Linnavalitsuse 17.augusti 2016 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ § 2 lõike 2 ning haridusministri määruse nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ § 18 ja § 371 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Keila Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu alammäärad 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini 2018.

§ 2.   Töötasu alammäärad

  Kehtestada Keila linna hallatavates koolieelsetes lasteasutustes töötavate õpetajate töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 980 eurot kuus.

§ 3.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Enno Fels
Linnapea

Maris Mäger
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json