HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Valga valla haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2022. aastaks

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 13.01.2022, 1

Valga valla haridusasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2022. aastaks

Vastu võetud 05.01.2022 nr 1
, rakendatakse 1. jaanuarist 2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõike 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Valga valla üldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on:
  1) statsionaarses õppes 3026,77 eurot aastas, 252,23 eurot kuus;
  2) mittestatsionaarses õppes (Valga Kaugõppegümnaasium) 1069,34 eurot aastas, 89,11 eurot kuus.

§ 2.   Koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Valga valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta on 5634,82 eurot aastas, 469,57 eurot kuus.

§ 3.   Valga Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

  Valga Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta on 3153,40 eurot aastas, 262,78 eurot kuus.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Monika Rogenbaum
vallavanem

Diana Asi
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json