HaridusKool

Teksti suurus:

Mõniste vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Mõniste vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Mõniste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2013, 12

Mõniste vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.03.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Elukohajärgne põhikool

  (1) Elukohajärgne põhikool on statsionaarset õpet võimaldav põhikool, mille kaudu Mõniste vald tagab Mõniste vallas elavale lapsele võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Vallavalitsusel on õigus määrata korraldusega lapsele elukohajärgne põhikool, kui käesolevas määruses kehtestatud tingimuste alusel ei ole võimalik määrata lapse elukohajärgset põhikooli (nt lapse elukoha andmed puuduvad, lapse hooldusõigusega seotud vaidlused vms).

§ 2.   Mõniste vallas elav laps

  Mõniste vallas elav laps on koolikohustuslik isik, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Mõniste valla haldusterritooriumil.

§ 3.   Mõniste vallas elava lapse elukohajärgne põhikool

  Mõniste Kool on lapse elukohajärgseks põhikooliks, kui laps elab Mõniste valla haldusterritooriumil.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2011. a.

Merlika Niidumaa
Vallavanem

Eve Mändmaa
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json