Ehitus

Teksti suurus:

Maardu linna ehitusmääruse kehtestamine

Maardu linna ehitusmääruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.02.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2014, 30

  Maardu linna ehitusmääruse kehtestamine

  Vastu võetud 28.01.2014 nr 5

  Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 29; Ehitusseaduse § 19 lg 4, Planeerimisseaduse § 5 ja Maardu Linnavalitsuse 09.01.2014 protokollilise otsuse nr 1

  § 1.   Kehtestada Maardu linna ehitusmäärus vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 27.06.2006.a määrus nr 114 „Maardu linna ehitusmääruse kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Georgi Bõstrov
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna ehitusmäärus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json