Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused

Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused - sisukord
Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 4

Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused

Vastu võetud 11.02.2013 nr 5
RT IV, 20.02.2013, 13
jõustumine 23.02.2013, rakendatakse alates 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2013RT IV, 30.04.2013, 1603.05.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2013
29.01.2014RT IV, 11.02.2014, 414.02.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2014
09.02.2015RT IV, 13.02.2015, 416.02.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2015
14.12.2015RT IV, 31.12.2015, 6503.01.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016
27.04.2016RT IV, 10.05.2016, 213.05.2016
13.03.2017RT IV, 29.03.2017, 1301.04.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2017
09.08.2017RT IV, 18.08.2017, 121.08.2017, rakendatakse alates 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutuste) normaalseks funktsioneerimiseks koosseisudes vajalike ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused.

§ 2.  Koosseisud, ametikohade nimetused ja töötasumäärad

  Asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused ja töötasumäärad kinnitatakse määruse lisas.

§ 3.  Töötasu määramise tingimused

 (1) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja valla õigusaktidest. Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama vallale pandud ülesannete elluviimist.

 (2) Vallavanemal on õigus valla eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata asutuste juhtidele:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest;
 2) ühekordseid preemiaid ja toetusi aastas 1/12 aasta eelarves töötasuks määratud summast.

 (3) Asutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
 1) lisatasusid töötajale, kes teeb talle kindlaksmääratud töö ajal tööandja taotlusel töölepingus ettenähtuga võrreldes lisatööd;
 2) ühekordseid preemiaid ja toetusi aastas 1/12 aasta eelarves töötasuks määratud summast.

 (4) Ühekordsete täiendavate tööülesannete täitmise eest tasustatakse tunnipalga alusel.

 (5) Katseajal võib ametikohta täitva töötaja suhtes rakendada vastaval ametikohal 20% väiksemat töötasumäära. Katseajal lisatasu, preemiat ja ühekordset toetust üldjuhul ei maksta.

 (6) Koolitusel osalevale töötajale ei maksta päevaraha, kompenseeritakse dokumentaalselt tõestatud kulud.

 (7) Lisatasu, preemiat ja toetust ei maksta töötajale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (4) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2013. a.

Lisa 1 Sonda Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud, ametikohtade nimetused, töötasumäärad ja töötasu määramise tingimused
[RT IV, 18.08.2017, 1 - jõust. 21.08.2017, rakendatakse alates 01.09.2017]