Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020

Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2015, 16

  Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020

  Vastu võetud 29.01.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 59 lg 1 ja 2 alusel.


  § 1.  Võtta vastu Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020.

  § 2.  Määrus jõustub 16.veebruaril 2015.a.


  Tiit Kaasik
  Volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3