Teksti suurus:

Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade kehtestamine

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2016, 9

Kohtla vallale kuuluvates hoonetes ruumide rendihindade kehtestamine

Vastu võetud 04.02.2016 nr 31

Määrus kehtestatakse Kohtla vallavara valitsemise korra § 14 lg 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kohtla valla omandis olevates hoonetes ruumide rendihinnad.

§ 2.  Saka rahvamaja ruumide rendihindade kehtestamine

 (1) Saal
 1) eraisikutele 15 eurot tund;
 2) juriidilistele isikutele 20 eurot tund;
 3) Kohtla valla elanike registris olevatele isikutele 10 eurot tund;
 4) Kohtla vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele 10 eurot tund;
 5) huvitegevuseks ja treeninguteks 1.50 eurot tund.

 (2) köögiruumi ja kööginõude kasutamine 15 eurot.

§ 3.  Järve küla noortekeskuse ruumide rendihindade kehtestamine

 (1) Saal
 1) eraisikutele 10 eurot tund;
 2) juriidilistele isikutele 15 eurot tund;
 3) Kohtla valla elanike registris olevatele isikutele 5 eurot tund;
 4) Kohtla vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele 5 eurot tund;
 5) huvitegevuseks ja treeninguteks 1.50 eurot tund.

 (2) kööginurga ja kööginõude kasutamine 15 eurot.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsuse ja valla asutuse poolt ürituse korraldamisel renti ei maksta.

 (2) Määrata Kohtla vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide kasutusse andmise korraldatavaks isikuks hoonet haldava asutuse juht või töötaja.

 (3) Kasutusaega arvestatakse täistundides.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
 1) Kohtla Vallavolikogu 19.02.2008 määrus nr 33 „Järve küla noortekeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine“;
 2) Kohtla Vallavolikogu 13.11.2007 määrus nr 23 „Saka rahvamaja teenuste hinnakirja kinnitamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.märtsist 2016.

Arno Rossman
Volikogu esimees