HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018 kinnitamine

Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2016, 31

  Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018 kinnitamine

  Vastu võetud 09.02.2016 nr 4

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Alvar Ild
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018

  /otsingu_soovitused.json