Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Sindi linna 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2016, 34

Sindi linna 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 11.02.2016 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Sindi linna 2016. aasta eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Sindi linna 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.

  (2) Eelarves on kajastatud põhitegevuse tulud kogumahus 3 826 410,31 eurot, põhitegevuse kulud kogumahus 3 736 890,31 eurot, põhitegevuse tulem 89 520 eurot, investeerimistegevus kokku 355 499,09 eurot, finantseerimistegevus summas 153 259 eurot ning likviidsete varade muutus summas 419 238,09 eurot.

§ 2.   Volituste andmine linnavalitsusele

  Linnavalitsusel on õigus teha klassifikaatori muudatustest tulenevaid täpsustusi.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

Toomas Asi
volikogu esimees

Lisa Sindi linna 2016 eelarve

/otsingu_soovitused.json