Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2018, 34

Maamaksumäära kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2018 nr 5
rakendatakse 1. jaanuarist 2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ning § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada Kehtna valla haldusterritooriumil maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 1 lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.12.2014 määrus nr 36 "Maamaksumäärade kehtestamine“ ja Järvakandi Vallavolikogu 26.01.2011 määrus nr 1 „Maamaksumäära kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub vastuvõtmisel ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json