SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2018, 40

Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

Vastu võetud 02.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2, „Sotsiaalhoolekande seaduse” paragrahvi 38 lõike 1 ning Antsla Vallavolikogu 23. jaanuari 2018. a määruse nr 9 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ paragrahvi 51 ja paragrahvi 97 lõike 3 alusel.

§ 1.   Sotsiaaltransporditeenuse hinna kehtestamine

  (1) Kehtestada Antsla valla elanikele sotsiaaltranspordi teenuse hinnaks 0.20 eurot/kilomeeter, millele lisandub teenuse osutamiseks kulunud aja eest 5 eurot/tund.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse hinna arvestus algab ja lõpeb kliendi kodus.

§ 2.   Soodustingimustel teenuse osutamine

  (1) Vallavalitsus võib kliendile teha soodustusi või osutada teenust tasuta, kui tema perekonnale jääb pärast perekonna kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendiumid, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jm) ja põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist ühes kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri.

  (2) Teenust osutatakse soodustingimustel vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse 15.02.2018. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json