Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määra ja kogukonna arendamise projektide maksimaalse toetussumma kinnitamine ning kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2020. aastal

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määra ja kogukonna arendamise projektide maksimaalse toetussumma kinnitamine ning kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2020. aastal - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2020, 2

Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määra ja kogukonna arendamise projektide maksimaalse toetussumma kinnitamine ning kogukonna arenguks suunatud rahade jaotus 2020. aastal

Vastu võetud 05.02.2020 nr 2
,rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Valga Vallavolikogu 26. oktoobri 2018. a määruse nr 54 „Kultuuritööga ja kogukonnana arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord“ § 4 lõike 3, § 5 lõike 6 ja Valga Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määruse nr 99 „Valga valla 2020. aasta eelarve“ alusel.

§ 1.   Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse määra kinnitamine

  Kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele 2020. a tegevustoetuse maksimaalseks suuruseks on 500 eurot.

§ 2.   Kogukonna arendamise projektide maksimaalse toetussumma kinnitamine

  Kogukonna arendamise projektide maksimaalne toetussumma 2020. aastal on 1000 eurot.

§ 3.   Kogukonna arenguks suunatudeelarvevahendite jaotus

  2020. aastal on kogukonna arenguks valla eelarvest ette nähtud 38 800 eurot, millest:
  1) tegevustoetusteks eraldatakse 6800 eurot;
  2) projektitoetusteks eraldatakse 31 600 eurot aastas, millest igas taotlusvoorus on 7900 eurot. Kui kõiki rahalisi vahendeid taotlusvoorus välja ei jagata, siis kantakse vabanenud vahendid järgmisesse taotlusvooru või kasutatakse komisjoni halduskuludeks ja külavanema võrgutiku arendamiseks;
  3) 400 eurot eraldatakse komisjoni halduskuludeks ja külavanema võrgustiku arendamiseks.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020. a.

Margus Lepik
vallavanem

Eve Eisen
sekretär vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json