Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.02.2024
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2024, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 07.02.2024 nr 1

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 2, kohanimeseaduse § 7 lõike 5 ja Kambja Vallavolikogu 16.01.2018 määruse nr 14 „Ülesannete delegeerimine“ § 2 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Ülenurme Vallavalitsuse 12.07.2007 määrus nr 11 „Tõrvandi alevikus Pärna kinnistu detailplaneeringu alal asuvatele tänavatele nime määramine“.´

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavalitsuse 14.12.2017 määrus nr 3 „Soinaste külas asuvatele liikluspindadele nime määramine“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Illari Lään
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json