Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääneranna valla 2024. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 13.02.2024, 3

Lääneranna valla 2024. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 08.02.2024 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja § 38 lõike 4 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  (1) Kinnitada Lääneranna valla 2024. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

  (2) Lääneranna Vallavalitsusel jagada kulud kuluartiklite lõikes.

§ 2.   Vallavalitsusele volituste andmine

  Lubada vallavalitsusele ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine kehtestatud palgafondi piires.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2024.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla 2024. a eelarve

Lisa Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json