Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvakandi Klaasimuuseumi töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine

Järvakandi Klaasimuuseumi töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2013, 13

Järvakandi Klaasimuuseumi töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine

Vastu võetud 06.03.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 ning Järvakandi Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 3 „Järvakandi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel

§ 1.  Töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi Klaasimuuseumi töötajate koosseis ja töötasud:
 1) juhataja kohti 1,0 kuutöötasu 672,00;
 2) teadur- pedagoog kohti 1,0 kuutöötasu 461,00;
 3) giid- järelvaataja kohti 1,0 kuutöötasu 446,00;
 4) varahoidja kohti 1,0 kuutöötasu 480,00.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Sirje Mett
Abivallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär