HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuste juhtide töötasude kehtestamine

Haridusasutuste juhtide töötasude kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2013, 15

Haridusasutuste juhtide töötasude kehtestamine

Vastu võetud 06.03.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 3 ja Järvakandi Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 3 „Järvakandi valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel

§ 1.  Töötasude kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi Vallavalitsuse haridusasutuste juhtide töötasud
 1) Järvakandi Gümnaasiumi direktori kuutöötasu 910,00;
 2) Järvakandi Lasteaed Pesamuna direktori kuutöötasu 741,00.

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013.

Sirje Mett
Abivallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär