Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järvakandi Hooldekodu töötajate koosseisude ja töötasude kinnitamine

Järvakandi Hooldekodu töötajate koosseisude ja töötasude kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2013, 46

Järvakandi Hooldekodu töötajate koosseisude ja töötasude kinnitamine

Vastu võetud 15.12.2010 nr 24
RT IV, 12.10.2012, 24
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2013RT IV, 13.03.2013, 1016.03.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 1 punkti 2ja seoses Eesti üleminekuga eurole alates 1. jaanuarist 2011.a.

§ 1.  Järvakandi Hooldekodu töötajate koosseisu ja töötasude kehtestamine

  1) juhataja kohti 1,0 kuutöötasu 671,07;
2) raamatupidaja kohti 1,0 kuutöötasu 503,31;
3) meditsiiniõde kohti 1,0 kuutöötasu 412,38;
4) pesupesija kohti 1,0 kuutöötasu 325,95;
5) koristaja kohti 1,4 kuutöötasu 476,14;
6) majahoidja kohti 0,5 kuutöötasu 169,36;
7) autojuht kohti 0,5 kuutöötasu 169,37;
8) kokk kohti 1,0 tunnitöötasu 2,02;
9) kokk kohti 1,0 tunnitöötasu 2,11;
10) hooldaja kohti 4,5 tunnitöötasu 2,08.
[RT IV, 13.03.2013, 10 - jõust. 16.03.2013]

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].