Teksti suurus:

Vändra alevi 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 13.03.2014, 23

Vändra alevi 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 20.02.2014 nr 3
jõustumine 01.01.2014

Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lg 1, § 22 lg 1 p 1, § 38, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lg 2 ja 4 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine


Võtta vastu Vändra alevi 2014. aasta eelarve, kus põhitegevuse tulud on 2 922 066 eurot, põhitegevuse kulud on 2 810 388 eurot, investeerimistegevus on 8 636 eurot ja finantseerimistegevus 140 825 eurot, likviidsete varade muutus -37 783 eurot ja likviidsed varad 45 895 eurot (määruse lisa 1).

§ 2.  Eelarve seletuskiri


Eelarve seletuskiri on eelarve lahutamatu osa (lisa 2).

§ 3.  Määruse rakendamine ja jõustumine


Määrus jõustub 1. jaanuarist 2014. a.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi 2014. aasta eelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vändra alevi 2014. aasta eelarve juurde